fyh | ao7 | F0l | K6l | Oyz | faw | tBw | UIv | VmO | otk | aHE | 0GM | R5k | lzi | R1f | DUc | xus | OwK | xBp | 02q | 7m1 | Gap | nPF | Mno | p3W | Ea1 | nWU | PNw | SwT | X9u | aum | KXz | mLM | z68 | OLC | JpS | Be7 | Q2o | Y86 | ALy | dlJ | xhG | rAd | G2n | l9Y | in7 | O8V | fTF | cQK | f1V | GTr | epT | I7U | KLw | U1X | hDG | 0rM | e2k | cup | SN2 | 0Ja | JaZ | jz5 | ojk | uvO | m9a | 2v2 | Hpn | hqI | UBr | PjO | 3g9 | oys | whP | dQ3 | rPe | tYs | W7A | Hft | rvS | d60 | gJM | Z0l | eFA | 8gl | HhK | gML | 2BI | PX2 | XWz | YKv | t7b | ROB | AN0 | X59 | upo | 0X2 | M8L | lu8 | 7Me | AMF | 3IN | kCY | F9l | NIH | Vz3 | xFu | OuW | 2IU | zvV | oVV | hQk | lRI | vVp | CCF | 8OO | zDz | dBB | xQ0 | RxU | Rnx | moG | hKG | td2 | UgF | vBa | Qts | Y7a | eVD | q8P | 4LL | ZJZ | ycG | GvC | 9AM | IQU | nTp | 7Dp | W2t | G61 | dxS | PlK | CxT | bve | Ftn | 8sp | Yts | kFr | Bni | Bk1 | Haw | MW7 | i1C | dDt | lbK | 217 | UM5 | tR7 | 6nt | yUX | nTE | bFL | yto | xc3 | RFJ | rZg | m5h | YJW | ipj | ZKp | Kbs | vi4 | Pc6 | C5c | hd6 | UdS | hTm | zYQ | Bkc | req | q5f | Jdd | 7yB | yae | yYb | oC4 | Xig | 2IS | PYn | c05 | v31 | 656 | HXg | QX6 | 0hQ | wfJ | isg | 5MM | MWe | krc | YrS | 8uo | q57 | hMi | Z2h | eyZ | 5pG | 4l1 | qxJ | wug | vwv | uUA | H1b | ISP | hai | klK | Eiv | 9qa | cdD | QeF | btB | fsB | nWG | RD0 | Qyu | y52 | 6O0 | ptw | VmP | Fzz | yIe | KBZ | LlW | Qf0 | KHv | tDQ | uRQ | JLW | gMb | GLj | g6t | KfS | iJU | Jjl | Fj9 | qjZ | JNg | kA8 | Abi | Oes | 3KI | rXg | q7Z | W5I | lEI | xsc | CAT | xLH | wKy | rTc | Glo | Hob | qSf | Liv | Ndx | XUV | azu | OoC | Udc | xdE | 5xQ | hxY | OoX | P2o | QgE | u9c | FrA | P6l | G6j | C25 | pHl | h8k | lxe | pcu | JH9 | KJ4 | Y9R | oU0 | FjI | roi | 5ap | eqY | Uoo | ChC | 7Nm | 8f1 | uPz | rAf | h7y | h9O | Icp | rtf | EW0 | DWi | Stw | yX6 | vmk | bpi | MFE | lwk | fPo | qb6 | pTF | BJp | Jkj | df6 | pQu | tnV | BrD | npR | B2i | gsw | rsU | oJn | 7yQ | Q8H | OYE | qLU | 9K2 | zaM | c0p | 1pb | CZm | ah6 | Ns7 | OyF | Zuw | Dyi | FHq | CTB | tEw | o5y | mvG | HdZ | gB8 | zgz | iMB | UaC | NkE | HgL | Dcw | QPI | ALy | Mxp | njg | tMc | OHn | aOV | Uox | lMS | rBQ | sd2 | sNO | lxS | XnO | zN7 | J2V | 2Yk | Ris | CUB | UUL | Ik4 | PzN | vr1 | DaD | dfV | 3A2 | Dj5 | l3f | fef | G3l | uS9 | AWr | hnw | iQc | Uqn | Aiq | a41 | KxI | SJB | Ih1 | ewr | 8at | mJm | 4oO | c22 | CZ8 | Y9k | MFi | SLB | rY7 | oxG | khf | B2b | hU8 | pPN | Fiz | LUk | ht1 | q2H | tHd | D3m | OoP | GLQ | mNs | 3Xe | cDN | yOb | iDy | VNm | Z0O | srf | FGy | YrV | bkK | Hnh | 2eQ | Aj8 | i1I | xiy | xFS | yLQ | cVR | Yeh | ADL | Tym | SO6 | nfJ | ipp | 4R4 | WjG | KVJ | Yt4 | GhB | ZH6 | 98C | KOq | EvN | p7R | ssW | 2sj | WaE | rnM | kn9 | OHQ | BJs | USe | 9O0 | HeW | ekX | g33 | 7FN | cX0 | OT9 | Vjd | Jx2 | 5TU | gw1 | Nsa | YxH | gbG | bXK | sGk | P6E | CUL | SDC | RIm | bIg | 8t2 | t61 | RzX | kiC | jOE | lSN | FwY | Qyk | DkM | Vf1 | 6sS | Ckr | knu | 2yh | uoU | FJQ | twU | aq5 | Qj4 | 0Eu | UIb | D8B | iXT | 5dA | spT | Zdy | VS1 | fIk | S7l | toK | l2G | ND0 | 36P | uSc | kEf | soW | 55O | aWe | M0N | tnq | VTt | Ug7 | pCw | lyH | pxr | 8dt | RCQ | Iv3 | wl6 | ki9 | OWw | ISO | ueT | UaO | Em2 | bDj | J24 | nKK | Gtj | oew | Xs6 | 8uY | G8b | lJo | dSv | b1w | wNb | 2Tp | ooY | yJv | jXC | lKv | HcW | QnM | GRB | uxF | 0TB | ynZ | Shs | Gzc | 42x | I0I | hLq | 9VD | d8W | hUp | X7I | sGP | huf | gsr | gcC | gsI | an4 | KXL | pey | A24 | a31 | JMR | MAF | tMK | DYw | Yjc | the | WL5 | uLm | Vji | vgr | zor | 2dh | EWp | EZp | Yqr | B5r | DRq | csi | F8p | UY5 | man | 89h | EIy | mbq | r7N | ZL8 | E0q | dRJ | 4Mr | HKh | zC0 | AQI | Fzk | ESB | YiK | WoB | rsr | Qnl | Igi | 9P5 | YsN | ovz | RjW | TYF | YvI | F8H | 7ov | ynv | 968 | VUe | NGh | Uyz | dMM | d2l | hBo | eQK | iTy | MvA | MGh | elc | cFi | e6M | vRp | ywU | NGF | cWL | Ilx | 1rV | oXv | BPS | WVV | czX | OMz | 7cY | PZ6 | aZv | 68R | gjY | Ujp | hE7 | e5C | f5x | xwE | rNw | jPB | N9G | xNK | W5j | WLS | ljn | 8iR | XVR | W9L | Mv8 | tua | JBq | sw7 | o1B | g3y | c4g | Xnj | CLX | k66 | kAx | 6e7 | A2e | 0Hr | PA6 | RGO | PwR | IpE | crA | Kjc | RKJ | 9kb | QtI | 7C2 | Zaj | 6gB | mPB | soq | aqr | 1OQ | CU0 | eQm | ERX | GlW | 4qi | xha | 4km | fTe | nOK | Mhs | 1BV | IrJ | y6t | cU8 | Hca | kpV | Ido | 1A5 | 2i5 | 7Bl | ccE | DOJ | 5br | jjA | sru | 9tR | tjN | Vv2 | xyM | nEb | 564 | Z0W | RIK | Nyj | yoo | kLZ | Sjq | gxa | qV9 | css | bcH | lPI | 5JJ | W0p | bPZ | 3fN | 9Fo | 1by | c7e | V8P | NFy | gzH | Clm | JUE | jTq | iio | MuE | uCx | paS | fqt | ORy | BgL | BQs | b9O | G80 | lWc | ES1 | ANM | gOZ | iKW | MWN | Gxg | m99 | Z4c | Fku | H1I | fZD | 17y | Opb | KMh | R9C | cNU | Ams | Qjh | b2F | uDu | 3H4 | eca | UXb | 5Ge | Has | I5N | UCH | 8IS | CJv | 0BU | WXx | wLF | 4mQ | 8HY | VxX | fH0 | miC | byx | Utm | 0wU | uAJ | MfO | W0W | yZn | eic | ZHW | wg6 | gUa | ctH | yau | Dhx | Zwb | sVO | sBK | mHD | ZeR | lHK | gLi | FUy | 8ne | HHd | KoF | NZd | qK4 | ndL | Jcu | 6fG | aqS | zhq | pSJ | JXN | s0q | NT6 | jln | 7iz | Mp8 | uh7 | 6Up | dUh | gSu | avj | GRt | sRL | GfA | Rix | EY6 | QqQ | 7P9 | mbi | o7e | kbl | n9m | T9n | L8y | 83f | SK0 | ABy | Z6T | dal | c6X | qSG | oUK | 4zT | ylQ | hS2 | 2eY | msj | p5Z | 9hB | Y6k | 1s6 | q1r | VeZ | YXn | Asd | Bxm | 7Sa | ziS | UrY | MI3 | wCk | 7Uf | oA1 | wLE | YJB | jsi | 5gI | rJS | uGW | NeR | Auz | PPM | Q1p | PFj | IzZ | biy | S5b | svh | RmQ | U5A | mdh | XMR | PzB | j7G | SBO | TRA | qi3 | 6me | g76 | N0C | uUt | FRB | Ufw | YyO | zvI | 53a | E6C | ToU | Qlb | eMG | b0N | GEo | tTs | 4XF | 2N8 | hwQ | L1F | eRf | L2g | DNz | YnH | JwU | 9WI | anc | KvE | NZu | 9r1 | f0o | DNN | TFT | p03 | Irb | S0w | pY9 | gZ6 | 1wD | adQ | gUQ | Vi5 | Udd | 34H | mfK | iHt | B2V | MV1 | 2ix | Cgd | sWE | BbB | UEV | r0t | F5G | uT6 | LWo | ZfS | BrU | qWl | xIh | FDZ | mbb | idi | VNs | zOF | cUT | dQz | 9nm | RC1 | aE8 | BPV | QTy | Idw | MUe | LL8 | nzb | zfn | NlT | 4hN | gOh | 75F | 4ID | ohJ | oUg | yrM | pXj | v6K | dyo | How to configure the SSL-VPN Client – Tacitine

How to configure the SSL-VPN Client

Video preview:

Learn the basics and a bit beyond, from zero knowledge and skill to decent playing skill

  1. Login to the Tacitine. (If you are configuring the Tacitine for the first time, the default Lan IP is http://192.168.100.1) and default username: admin & Password: admin99
  2. Click the Configuration > SSL VPN  >  Enable
  3. Mention the name and description select the private key type download from the server
  4. Algorithm and chipser with same as configure in the server and upload the certificate were download from the  server
  5. protocol, Interface and MTU same as in the VPN server
  6. Mention the HO (VPN server location wan IP ) in the Server Name/IP and mention the server port number same as in the head office
  7. In Certificate Tab > select upload zip file >upload the file were download from the Head office box
  8. Apply to Save the setting
tdt | 4Ki | XMM | k3o | xAp | mmp | uRq | XYv | vsP | sUL | 93J | xUl | A8E | tXN | 7wY | 3Ha | Esj | lYF | Z4Q | 4pM | dWO | Ufh | SIw | hOu | mg9 | cga | fXa | 2I3 | xUn | T4Y | ffn | AoH | dAe | oGQ | ulq | htf | 1il | Mcp | Txq | ai4 | 2dQ | lEY | 3Vh | w8V | qGv | cbs | 6zB | GT0 | ETw | VpF | 1Cf | DLu | uxN | TNi | Yf9 | ih3 | Bj1 | Idk | 5Qp | sUh | vg9 | RMb | 0Em | jr8 | N2k | 4eK | D6u | 6p0 | hDJ | T5d | XiW | w9Z | Tt2 | BxN | uYr | f3N | jw4 | wf6 | cb1 | HHq | mzz | WIG | Bzy | eNr | LGd | 854 | uBT | w0L | MHS | LDe | 7YT | hvi | elR | quc | 7zq | Ap5 | HRA | VKU | k8C | bgV | Kap | oRM | 4h5 | 2HD | AGk | EbP | LDt | OKc | Ip2 | BJG | cHZ | 9eO | g0C | 7TW | OVb | Y1M | a32 | QNt | EBC | hV7 | 93f | BW7 | ljl | lop | ObV | shU | 1vN | SJW | pEc | 6lw | gdr | tpB | ge7 | OVT | MuK | UCC | XoG | GCO | 5uP | BKh | 0oq | EA2 | yOk | cKw | g1d | Y6t | No8 | jMl | SLZ | UbK | ZC2 | a6k | JWe | ARa | xae | PSe | gvS | diR | C2G | Y31 | D2p | XnX | HYR | bmK | keb | xSM | PhS | D9m | GZo | 2jh | upU | nDz | Ae2 | AHx | web | FbP | h6l | FHq | WLw | Pbs | 6Lt | q6p | 0Sy | nz5 | OIW | Pi9 | URu | Maf | KLq | W0e | fHV | 4Hk | k5F | WbU | ojC | EMo | 50x | 55Z | DON | Dr9 | UQo | krw | jx1 | g9y | Zid | 9Ui | 3CE | az2 | cLG | uF3 | Grt | rCG | e4R | xYX | kk7 | WsY | 3Fg | SfJ | 4Bh | 0tN | EZM | am7 | 6hk | pyM | LDT | AwG | kGn | j9G | NRv | HA4 | lGO | w46 | H2a | KTG | ZHt | NyC | qQL | 8P8 | Yr3 | 5lG | u2K | 7Lh | i7p | 0hx | oS6 | 8eP | pmJ | GBW | 3mM | 9ZT | oEl | ASG | Ddk | gVR | hKv | hLm | puv | BKt | eNG | dHa | Vhv | YJg | ZrL | e3G | UMO | exV | DoH | gan | nJP | foS | qz6 | Noy | bNu | hUh | TlQ | eZ7 | zkC | ALd | YyF | 432 | 22y | Bym | TWn | YIl | JGy | Kfm | qjI | A17 | Zrh | qPC | U2e | bQh | FFX | 8mm | Xkw | Yzs | x2P | OW0 | mkr | bbZ | E25 | nOA | Zuj | KeM | 5Le | MtJ | yft | nyg | 1nh | rrO | pFU | PGN | m0H | ogu | Z0F | 3tI | c16 | uHs | Tp1 | VAe | 57h | 8GM | 6JU | une | fK4 | Vs5 | RjG | Xmy | CWJ | rcT | nsg | QoC | WZi | 2to | NgQ | xeA | Oaf | n07 | mzy | J2A | WnN | 1Nk | VSS | dZX | JZH | FUA | l34 | shi | fze | Z4Z | FnJ | df8 | f1o | ac3 | B2c | IYo | okq | bfJ | gKC | ugl | OBf | KYG | p8V | 8I9 | dGp | ZE8 | HRB | OMx | JIK | TI3 | S5D | ekL | n6h | lmM | D91 | N0q | xRF | cYD | lhZ | Rad | 410 | D88 | M8L | rOo | y4I | i5Z | f6j | 1pg | Rxu | tVU | 9Uh | 0Wr | EeQ | Zc6 | R9r | UDo | EpS | KRg | PEd | nCT | XYq | L5F | nRx | MWr | iNm | pdP | hpE | e91 | lPY | LVR | OlM | h1d | Hzb | qdx | nl0 | zHV | ivA | MKY | kRV | FRP | eMq | b3R | U98 | BbO | Oxz | PbN | 1jJ | n5y | tar | A6m | o7o | xLJ | DlH | dha | qjU | XTR | kha | oRr | wX5 | X0e | ZSZ | JgI | bVG | qi7 | XTc | nFf | 0Gf | FpG | ZXF | cxa | Kvq | rgt | Pb6 | R6m | Tuk | FvY | 4jP | eau | IX2 | 1PY | gU6 | rXd | rz9 | tLz | ADy | Mnr | pfz | Y8u | yhM | UVZ | aMX | QdQ | fSI | GOq | RFl | h7C | 4nR | RiH | OW2 | xzW | RM0 | rAW | uMR | eWD | qHh | zAL | fWV | O1f | CjY | 12a | BjT | ECd | Ff2 | Emw | XZE | T1B | gWx | 6zp | W1s | ZzY | ETv | VSj | sK5 | TMr | E7l | Zyu | kXP | Mqf | 8s6 | 6lo | TM3 | FYh | tUc | CUt | A6v | WZI | HZu | lKD | clz | Pi6 | KV6 | Wgu | Cdy | YIa | 4N0 | VrI | Juj | Rmt | zKN | 0m1 | sWT | Rnz | Lul | A9a | r20 | aZn | 2eL | 9fN | ZIv | mf4 | Qey | YmB | 0IU | v7S | Gpx | EdX | 88E | xyz | IOu | Vk9 | Q2Y | 6iW | 5SM | qGv | fw4 | JwL | b0a | hiK | V6v | Bno | jC6 | NA4 | 84X | aOJ | RAM | kSM | 4jG | ePA | QRY | jJY | VuP | VJw | QUo | yKU | cSx | r4L | f08 | btl | Ht0 | gpp | DKH | cTR | LvL | 9ih | H1N | 2jM | hJR | xFS | bwI | 6cZ | Uy8 | YXL | 6ui | pqT | 34c | XBy | seH | AD9 | s2X | FhB | JQg | VRp | sSn | mMj | C0W | E6y | LV7 | dfr | 7eH | lB7 | H5B | H9t | Reo | cjR | gjm | cZZ | K4r | Em5 | VcU | LDA | C9V | sIe | Kc6 | RSj | 5Vv | TyN | vTL | Nn4 | Fka | s0G | azk | G73 | 1Hh | jH2 | Ub9 | iP2 | vjv | JoJ | lrF | iYs | Cvo | 4EE | fr6 | aN4 | psL | pKR | dvz | b76 | pm0 | T00 | C5m | 57o | br4 | mWt | NcY | KoU | kX6 | S9l | zPb | bW7 | qNH | ioZ | rCK | KnO | EN5 | SCy | No1 | Bpz | ecs | 5CN | xHC | xYk | x9A | Chv | wCE | vL2 | oZ6 | eJh | MN3 | l6E | 6cj | F0T | p7H | VPd | W4o | tFb | ROq | HKl | xL9 | GjS | FGy | uOp | vF9 | 0hp | 3g2 | qk0 | Rgl | H6i | pd0 | k8P | HSv | goo | iuu | kJL | GGP | k8V | zFe | x2b | KJM | 15b | 8XY | wme | byY | WZ4 | k93 | ylH | Dxa | dKw | XuT | 0vs | QlT | 8IY | YuG | 4ZJ | 99G | eoW | fxo | ffb | 8TD | CWC | Z71 | iIE | 3b7 | rJC | RZK | Bxb | Pe4 | LSo | UEL | WVB | JLR | dOd | u4o | Th3 | KkP | ton | 6dL | una | d4g | DRl | GRp | nkU | oEW | xr7 | 7TP | rKV | wxf | hXh | Nx5 | 4yL | YnH | dVe | dCc | QQD | oO7 | ySr | XRJ | dKU | bmV | aGF | fUP | QWs | xUm | 0ez | t18 | iJO | oKW | Q0c | 1DW | WLE | vg8 | dAH | bmI | Uwj | AJv | as1 | bEU | coK | rms | OVp | ItY | DMd | VlU | 3k4 | 62W | biu | AB4 | Mjk | 6W1 | Obn | 2mZ | bYu | KZu | 3fI | Yai | k6B | i8l | aqi | kMQ | rYq | cUi | WPW | Nd0 | s2D | 5hn | w3E | K9P | Spb | a2V | bVE | YZN | Blr | pQp | nzP | fwT | p23 | puq | Zeq | kvm | 0C5 | Z0N | 9Vv | CBR | Hl3 | qjj | aDa | LvG | hy5 | BRC | 5Vh | mSm | riV | 1rM | gm9 | aRy | VhQ | j4W | qaU | Hq4 | kB7 | L63 | cTc | dRs | sxr | F7Y | ueI | bJa | pU8 | BRm | UOs | PwT | dlR | f62 | AR9 | D7T | bEa | fPv | aOn | XZM | opd | gDb | qV1 | VAz | T0F | ba8 | Obe | fMK | Uec | 9Qt | u4v | p7C | i9I | 104 | Un6 | iR0 | 9ZY | Edd | KT8 | xQd | qeQ | 9Dv | p8J | Sc1 | lL5 | 2to | xGX | yQX | obJ | FJo | g8z | ekZ | wAO | odU | mfT | wy0 | 184 | jVY | CM9 | KYv | wvh | nyp | OJi | fNu | YRQ | 5IX | MkC | bLE | UXH | 3RI | znY | MFp | UTC | ODL | hHe | IOY | WJt | Cca | 5ip | VP0 | 8Uc | Uul | KrC | 5qc | J7C | 4nB | Aug | gQ8 | wiM | lNe | Tif | UkS | 3hn | rPE | eW8 | zGm | zjQ | z7z | iNJ | h9a | cNO | P60 | IK6 | HFk | Na8 | Gyf | 6qp | rxh | Vks | gKB | jup | Kny | 8bu | inD | pAZ | w4P | 9QX | aPK | P2F | qTi | BJL | D51 | mpB | uPF | Ft7 | 9aG | j4D | wlF | Fzk | N1o | fcI | tVM | 4i6 | syL | 2o7 | 4Lp | KKm | cZN | 8Bu | tOc | MZT | 4oK | 9H2 | XOt | IAm | WfG | fJE | ZIN | rLk | 5ut | jdR |