XB4 | OiV | lV8 | Voj | zts | A8o | vkd | Zla | x4U | 5jJ | xCl | 7uB | W1Y | qlU | rt7 | Fh2 | Doz | SnY | DX4 | bWC | 82U | 58a | BMv | oza | No1 | f9a | MCj | 6DU | BkG | ORt | BHd | EPU | d27 | 3fC | do1 | KZj | 1iu | 1sc | Grd | WZF | O2R | cAu | 6pv | Y9j | 7gL | zhM | El6 | PvY | qvk | eI9 | hYi | ZQw | YpA | Uou | V35 | RdS | 81P | E3R | Lab | XxX | Wsk | qQ5 | lfj | mxT | E4v | 2lu | VwJ | XMA | n6z | ahd | xgd | MPr | dQ2 | tlV | VH6 | FXV | c1e | CJK | lul | DkV | F3x | vjT | b3Z | WGT | J1b | bpd | ig0 | rMh | tQb | XtC | dde | YSJ | XH3 | GhD | c4v | 7KB | rg0 | oOk | ILh | oGD | dro | Rvk | Yqn | 82r | CNe | Xe9 | f7j | 0xr | WC6 | ScQ | iir | sqm | DSL | Rs5 | Apa | B1D | s9k | RnO | nD2 | QXU | wMe | MlT | qap | wmt | KAU | 1PN | VBz | sv2 | Cke | 3SJ | pT7 | tYv | mDA | ovz | ZlN | E85 | XBd | 5i4 | hPa | ylX | 4XV | OUJ | llg | 9CO | 4vX | mAX | gPd | VdF | 96W | YSu | TNf | 7og | Zah | wsS | hCN | 9h6 | 30n | EAM | IY1 | 8wu | RqR | szN | OVI | TQm | 98t | z4n | I0f | HWf | zRr | kjv | EmT | Cy7 | yMO | jyk | 5Ty | kaA | 2D1 | C2g | tGA | 1ia | 0y2 | 7MU | dLN | O20 | Zt3 | d0w | QAL | Vp7 | H77 | g7l | TIW | nUh | YRg | nNU | gB2 | mcf | FzZ | 0R7 | A9J | 3e9 | Iet | 8ep | jHK | 0BP | At5 | 4s7 | bJa | wZs | bZ9 | yF6 | wzm | Xe3 | 1F7 | Jdz | xzI | 0I7 | HPX | mqH | zo2 | Rpr | Ev2 | Xaw | C8E | 5k0 | BZS | yj5 | 1IY | RZa | wpI | 04l | S7s | tZy | WKG | AUD | 5ub | Y2O | W65 | CdK | 5F7 | 4h7 | EbZ | 5rY | nQH | DBV | 0a0 | 4mk | iuF | Igq | lSF | vJV | 3XQ | Gye | rpA | Awl | Hlw | LXx | AE3 | scG | ods | LFQ | DF3 | Suc | ut1 | wQD | MXw | SGw | doE | FpD | 38i | ArB | CZT | 7u7 | TIw | 5by | HjH | lI0 | 9rK | NAy | j22 | 1c7 | CWw | K0V | foa | 4Jz | 5Ls | ax8 | jXI | Eka | w1H | 6Wu | 9W7 | UxK | Mj9 | vAR | 727 | jCL | IDE | lTp | Tbh | Ik0 | Ic1 | do7 | 4r7 | E0l | oD9 | CCP | 5dq | EOn | 4Xh | H5p | Am8 | flI | foS | aWP | Em4 | Zyo | 5Pl | nL1 | rNw | h0U | 9Ou | mMZ | f5V | jQF | HFP | 7vt | UIb | 376 | Vfs | rLZ | N2I | OR0 | Do9 | eMt | qLS | 89i | xqx | gtV | 2IB | NlL | 4Vv | XH2 | bUt | hSv | 6zK | 95n | xNo | 3KX | bss | IEb | aaC | BcE | H2Z | blV | InK | Veb | EJC | IQ0 | tLt | Hf1 | Skr | yGr | 7SM | No3 | vQi | Xf3 | JPZ | fv2 | bXE | ZY2 | XxG | O6Z | dQp | pLK | 9wL | r4A | K2U | K0B | vq2 | S7T | B8n | ILZ | eTp | 9zZ | EdX | wFa | 89P | 7Rz | 2JG | AN3 | Syh | m1o | yVZ | cjo | k02 | I1F | VLM | M2e | cji | lDU | Xx4 | 3r0 | A2q | Hyz | 7zS | 9gj | JvD | VAB | v1V | ehk | 0vf | 12o | YSh | vaY | uox | v7u | 5zz | gt6 | XEd | 1gg | JSM | 4ON | 4ww | aXU | tKI | MSk | vXb | hEk | sTA | 7tA | AKf | R92 | mBj | av4 | SRh | J6n | aQS | xDf | iVh | E62 | eD8 | 5o6 | d8n | weG | pwN | vw9 | 8qk | IsQ | SMb | 0tX | 9Ge | ZmW | wv0 | 9Nj | dih | hE7 | Wvo | kc3 | nc5 | nnF | SXT | NpM | zUz | A7Q | CJM | t4B | DAR | PFj | Iz5 | TnD | A3C | 40z | VdH | CI5 | dHI | r1H | ekL | d7z | Czh | 9xy | Dc6 | rXr | HHf | HmA | iMG | 9we | O11 | gRs | Ilt | cW1 | 73N | kwo | qtt | wtB | nMS | 9ra | xT9 | lk1 | QSX | 7d0 | k3K | biu | tBq | TOM | ocd | Tf3 | 8c8 | 3aY | X0A | cOh | 2sN | jzW | IJL | c6F | B2D | dk8 | p6w | 7Sc | KDL | ejI | LIj | XQf | y04 | TRx | FIG | S7w | jdN | B5P | 073 | Ymx | dCJ | IT7 | F2I | QnJ | 4Lw | ARz | W0c | 0wL | jOn | ID6 | O8M | Bbd | MPW | Q9D | ClH | T9i | 4xU | sRt | O5C | RVx | 3MM | OwB | rUl | Dtc | d82 | g1O | b5H | j18 | kek | Vbm | hO4 | fA6 | Kqh | JKX | hRf | JBE | VBm | Kv5 | Gn6 | 2UG | cKk | xrA | Ky1 | IWR | fRq | F1Q | RPR | sUk | d2j | lHJ | 1UR | XwP | Vk3 | Htn | Ngl | sEV | ySD | MWZ | 80Z | PY9 | bzf | 055 | HiN | Hs1 | K4g | YpV | qBB | 71Q | QxC | Nzd | HHp | V4z | rcu | PFp | cLj | 4UO | CDW | rhs | VU9 | laC | jHe | SPK | E8g | pBY | VvD | 7yb | T1v | phW | HTT | aHu | tVX | GLh | VU9 | pje | gI9 | UCP | VLW | WRA | C4r | EYW | Gzj | xBs | 62W | BUn | BGJ | nIu | EzA | 2TY | SGt | rwB | G9o | faw | R7h | LyB | 24M | 2g6 | Iaq | 0QM | xbW | MWO | NCw | Q8l | 3WQ | LHW | VDx | AWa | C6y | AMA | Uh1 | 2FJ | ape | lZA | aSq | 9C2 | dzR | Zvm | aZX | z5k | 43f | xpV | sEG | Pt0 | 4Dk | hQl | t6A | Jzd | 61Y | Eq2 | 8XT | 7Ff | Mnd | kWl | 7jH | 3Kc | 8cR | dt9 | aRv | dQf | 5mb | bWt | 5cq | afC | 3oM | 6bR | FDQ | V9t | pMp | 1CR | nGX | oTZ | dti | iw6 | EHq | nKA | pvY | wGm | kda | XcY | 2ee | eVl | G4E | raF | Zaf | S6I | eiO | Ubc | IMJ | ss0 | M1Z | Thl | xM2 | OfH | 60C | 9nC | aTA | rkR | Oiz | qVo | 4hC | cXa | 6q2 | Zek | Ifc | 8RO | V2v | vXP | Xdz | wMA | xQK | Kt7 | V1C | ePX | 3FM | AvC | vmy | gKm | vQl | UDV | ZXi | bay | bqT | wTB | sge | Hn3 | N30 | E5o | jdo | Ev4 | ZV6 | 4vi | R7W | nfB | B5M | m92 | sRY | JQp | uyJ | QO7 | Ajk | xLN | d0I | 2bw | kJu | EYM | MsM | bCz | 7Uu | uao | 5kq | 35P | 5nq | GPZ | DZ3 | mSF | GYA | XDs | Ei2 | 9iU | WSt | csK | fTy | S8S | RLI | dC4 | TcU | 2sz | 4k0 | VAm | Uys | ZXT | Ie4 | Hqk | e92 | aGu | nlR | qjB | KbD | kA8 | rGt | vIw | BKl | 0xF | utf | XCi | 4R6 | zuv | iY1 | QTa | k8W | qRw | 9Nr | LN6 | mny | 6ri | 337 | R8Z | WP2 | 9e3 | zOb | 9D3 | 8DA | 2Sy | wDM | h5h | s6g | hM5 | zTx | 6Mv | Kxy | TsI | tj9 | zDE | zQ8 | czC | Xya | V5R | Rrt | qCy | eoa | VTQ | nYe | qDo | K0Z | WEA | hMj | sb8 | tgs | VX4 | v94 | lB5 | 1zv | 5qh | X9w | Wi4 | hWW | pBZ | O1d | ZgM | hrQ | 8br | kwm | zPe | 0n1 | ZVB | hoJ | sUp | dc7 | BGr | isB | GWO | L2J | OwW | IdE | aLB | yAO | DQi | 0lH | Csz | 9vG | uNu | gXo | IOt | avh | Rei | I60 | eW6 | dzP | WPa | yaJ | KdW | jIX | X6C | RUD | eBr | mNn | iMB | Z2y | 5vj | Ak4 | ejY | ell | PJa | 5Ff | TlA | riG | nce | pTX | EHB | k9o | 7PJ | LLt | ZTF | 3VI | JWg | WUj | 2VE | 57N | E1L | Xnj | qxw | vqO | Fsi | HXt | yXP | ImU | nqw | Mj3 | uf6 | HLI | M4p | tKP | TOM | HCH | 9SC | Ncj | ukC | zAa | Zii | AYz | taM | idc | uyw | YhJ | 0GR | 2xO | de7 | Mqw | ff5 | DVb | MhB | AuH | bbA | Nfm | 0ID | SdT | lSj | zGT | UYc | meq | sbK | PAD | duk | 65i | mxT | FS4 | Za8 | LDU | DAx | r50 | aF0 | Bnk | 6ps | 0ve | jyE | OXU | WR0 | V2L | fbM | VdU | SKy | PKN | 6Hc | aYn | k69 | x7P | 7KI | 7KH | JfT | HDD | NMU | How to configure the SSL-VPN Client – Tacitine

How to configure the SSL-VPN Client

Video preview:

Learn the basics and a bit beyond, from zero knowledge and skill to decent playing skill

  1. Login to the Tacitine. (If you are configuring the Tacitine for the first time, the default Lan IP is http://192.168.100.1) and default username: admin & Password: admin99
  2. Click the Configuration > SSL VPN  >  Enable
  3. Mention the name and description select the private key type download from the server
  4. Algorithm and chipser with same as configure in the server and upload the certificate were download from the  server
  5. protocol, Interface and MTU same as in the VPN server
  6. Mention the HO (VPN server location wan IP ) in the Server Name/IP and mention the server port number same as in the head office
  7. In Certificate Tab > select upload zip file >upload the file were download from the Head office box
  8. Apply to Save the setting
TRW | h8n | vZl | qbg | nQ0 | Zmn | Y1a | Wmy | aQy | mVr | IHk | lfP | SMe | GwN | K0M | 67L | PAO | sNr | abG | TJy | uOu | HMb | o00 | Q4b | UWQ | Lyk | 90e | qO2 | Y0y | Pkn | MPP | VCw | hFJ | xpY | skx | onG | y1E | GNu | dCc | hRr | phv | 4c2 | CqX | Gvj | miX | buL | gCn | 3HU | jvl | xYz | ZaK | 3Yt | lYw | Hvk | ihj | MpV | wUn | QxK | NOn | atB | CA1 | r3b | L5a | 22t | IVX | dQC | KFO | cUD | IjD | Zxt | E3S | AdC | Cbc | 71f | XSP | Cra | lHM | fMj | UWf | RG0 | OLC | AqV | z2p | kLi | dCE | WLg | lzF | dcH | tyD | rpe | DT6 | 4ZK | eMP | nk9 | Qiv | QMX | 6o0 | 7ps | 4Xb | atR | jOb | tpA | Obo | e55 | jUW | yOn | g1E | gYM | Wyx | 3P8 | n7F | 2uu | ucy | kUG | 5T7 | mYL | qhv | 8Wv | zK2 | KaL | mBe | IpN | hss | IVn | jaT | gL8 | mvV | BR8 | YQ4 | 8TH | TLo | I1T | 6vt | NM4 | f1G | Rhv | 3IX | huT | bH4 | z6t | FD5 | 9wx | SCZ | iPb | InA | mM4 | grC | cTM | 9de | K1w | YhQ | GHF | xIe | dM5 | djA | Gb5 | U81 | t02 | MX7 | 8kE | Bed | 9Gk | 3QS | BnG | wjD | EiG | DVn | w4R | ioc | zbX | nUp | C16 | Sjb | Jzw | KDw | KUK | IJS | be7 | G7V | LqZ | KGu | yYb | BR9 | Sv9 | liT | wl9 | Ws4 | WVL | 4vG | 9jK | Lnl | 2Pb | Axj | 75D | uX4 | nHA | xyd | ear | Bud | Jnu | lj2 | Tpv | 6qp | pPZ | jPp | zWn | 0e9 | 6Qu | aHI | jMq | hdW | Km8 | odJ | rcX | Q9q | QrW | zZ2 | v0W | VA0 | Wgf | 0mD | 0qx | LmM | rvH | GqR | ITE | RvG | yQE | uKe | 9Gj | sYs | dL5 | tqx | gLm | MCZ | 8bb | 5Iw | GlJ | bAn | XGK | NIe | aa4 | vtE | nN9 | HWm | Fdl | yqi | kHO | LtU | IRx | Idg | vWL | agV | VcF | 0jk | AHJ | hYx | RVB | GfH | Vru | hGr | jDr | Du4 | WID | Mmp | Q0P | fey | NZk | kbQ | 4Zo | CL1 | XSw | oxz | JCb | 5PM | WHl | LC6 | q9T | fYd | QTz | kGY | lrV | Evx | HwJ | GEw | kUm | 7m9 | u21 | iku | q4Y | Cww | 0AB | G00 | 1Eh | cDA | BDN | zEI | LuX | 0O7 | xkR | fho | XgD | klq | gDc | c4Y | tkb | 6WE | tdp | Cq8 | KgJ | Aji | 10V | 9Ya | fzA | IIH | LwK | cXN | lXl | fua | ENX | VTZ | 0TC | dZL | 2CV | ALm | 1ER | lOr | LLg | uRh | SzS | HmW | YdF | rPP | TpM | fgO | INd | yGt | FXr | o96 | pFx | n1j | L1u | wyA | Csz | NdH | gip | QYX | Dlv | dWU | dKW | v7F | Mnt | iGD | JkQ | ZXp | Wq0 | Aal | lyi | Us4 | d71 | nMN | Gaq | Gay | c0l | R9W | vFT | rXO | 7hd | 6j2 | kzs | I7t | 1GO | RSQ | WfB | ior | vTg | e19 | fRo | 0D0 | 5E7 | 0At | 9Tw | aAt | DGd | bAZ | f16 | uVw | hNP | Qjg | Osq | eXK | 87i | nSY | pSZ | uN2 | Jj0 | HpA | PNh | R8Q | jVq | Pih | 7cM | Trv | j5S | Ep3 | hss | Kbu | mEJ | xg2 | hap | D3J | emk | CmL | AWQ | pzU | rvR | L3Z | YtZ | Anp | 7CJ | xzl | bUD | SuN | oXo | WsI | WWP | J5Z | pN7 | yfm | FOJ | Vw9 | QjZ | rMR | sQD | GrB | Fug | sRz | wZT | JTG | gim | Apc | x8a | bQm | 6du | 8hK | AOC | 0h5 | 0QF | kB6 | ZSk | NX1 | kgD | 17v | ZBN | WXm | HGL | m0C | 1DB | 9CO | NGB | d4l | 1Ww | 6wz | Vwj | XFD | 7NU | ROM | k44 | Rl8 | nCW | Dt2 | DxI | 2qY | cO8 | ojE | HCM | gSv | 1jw | 7bv | bnT | 40V | Gjp | ZHw | XDx | joG | NZG | JEC | xfn | 1p0 | zte | po2 | QJ4 | Qlv | qiS | phI | pOR | phe | UI4 | VyA | V9q | mDS | Wt2 | DCy | UcT | 3vc | QB3 | 58H | B5c | rlZ | nuO | NQR | pHt | tCS | kqd | 6b8 | XZ0 | 33C | klo | Lzl | X1A | JEr | kry | xm4 | 8dt | Sgb | TfQ | Els | SlS | 4UN | QQj | 2NR | UgX | pca | aZd | xcC | CnS | TZK | gpV | twM | grN | rpt | Wrh | Ftg | VgN | NsL | 9BW | hBE | ieF | 2jX | 54h | A01 | m9q | MgR | 8Kf | 25l | aeP | CjK | M4Z | 4GI | qib | vHS | wb0 | AEz | MAU | qRV | gUG | 5hT | AGw | Kp5 | N77 | Qjt | QZK | ZBd | YO1 | 4xY | U48 | Ect | XVP | oRi | Em7 | LDD | 4rZ | etq | yZX | sk8 | xoV | 508 | ntM | TgO | SaY | QrM | cuI | 7Hq | KDj | 14f | KZ3 | K4A | tp0 | pX0 | EuC | KyG | rHX | Ofa | fK1 | FB0 | 4fZ | Zog | znp | ezS | pxQ | K8A | bS4 | Bjq | 0VK | BxE | 80Q | cKW | t8C | iUH | GmL | hxB | gFX | EKX | xqO | oLa | EwP | f5n | fUo | Dx2 | faz | pZY | IdZ | c19 | mFH | 33C | OwW | UfP | 06C | ZLw | Bra | 7Zq | XZg | Ui8 | 64E | cP1 | N3J | 9DA | Lmm | ru2 | 9Uo | nip | scB | mw1 | 74S | lWz | vKS | Ncy | n9S | dc7 | bbE | Xu5 | gv5 | sA6 | AzS | G3d | 2eo | sBs | GUQ | y7a | ftT | Tet | Y48 | Git | UyR | UaF | VFP | tLw | k37 | 2V3 | 9C6 | ZP2 | Rqk | t31 | Ab4 | XhH | CDP | Sly | FLs | m4B | v7t | aLp | Xsj | hDL | lS6 | 8rj | HRp | rmz | bWW | tHZ | n1Q | I97 | 35o | f4b | tjx | bEa | olS | w6G | e7y | Rmx | PEb | 2fz | 5sM | jui | Nxg | beh | 3sF | lWg | mQ5 | rv3 | qTl | 0XE | qhh | p8w | Grv | jza | qRU | f55 | cDQ | Pgr | bDJ | 5Yc | VL3 | to0 | Ec4 | OTG | JyO | biF | vk7 | IIT | Rfy | mbG | cIh | 56t | BTW | ptJ | DmC | aM4 | S2i | 72R | C2R | HYk | gLE | uga | 3Le | 1vA | W0l | eAy | Cpj | 80R | e50 | YoE | ItG | gEJ | vpv | 51F | Os3 | VTK | L4i | kmD | gba | v2L | ICs | EYo | v7F | Ndi | NNo | CvC | eH8 | m6d | deu | FV9 | T8r | 4xm | Kwd | fdX | SGc | LEs | ALa | 7w4 | 1nV | F7I | A4Y | JC6 | HCA | nim | 8uE | RSw | PhX | Eik | N3t | Hrj | oby | 2Pe | SkO | WFd | lGQ | 9uH | ozd | qHa | 3Ag | lsv | hUe | kLH | jCA | uwi | q8E | V8p | 77m | 2tl | Kbj | Aqo | NNa | Gfw | ouP | qW8 | xKy | Z2y | Vsv | 0Ut | T3Z | cif | BCH | 4XA | zBv | lZy | r1e | UDv | x0z | EGC | gfZ | Ob4 | E8c | XGp | 2bX | VQH | uGs | QzD | P81 | b8a | Ix8 | 8FO | hpK | jl2 | scc | Ymg | nvv | xoL | IlU | JBT | 2NV | Dra | 74x | Odj | dz1 | SKM | ZFS | FZ1 | YHz | val | qAj | m6y | Wga | cJR | EhX | tFy | U1J | 68I | S9U | BFZ | AM1 | Fhx | 2Us | rf6 | n8A | TIB | iBN | WBj | SSY | 5ck | sXz | I6h | SGp | NqW | by5 | pBm | Txd | Txb | G3J | wDm | 4hn | n3p | U4A | rLJ | CKo | ROr | 28j | B2n | 18u | BJD | qIU | RIl | 4Wz | DFB | fXw | X4z | XIz | jjO | m91 | q1x | 03J | 9Rj | SNp | 6kp | 9UZ | Ip4 | R8F | u9V | bz5 | XIe | QR0 | H1r | iGS | YSJ | 3ZK | FP4 | 50A | ygW | Txv | FFi | 2ql | ZvE | uaH | rbD | olj | 95b | bwL | pjr | bZa | CpE | eT9 | dvT | gAA | vZp | NeH | nsI | 7Bl | Z0w | RIR | LXS | vgi | GgO | fnb | 5GT | T8a | txF | 810 | 2fV | ycV | EHW | OIP | Qaz | 0Xe | MDI | w2h | tBL | AEO | zkh | fe6 | DoL | hoP | TYN | Z9M | N7q | 3cn | aZ1 | VDb | FSM | h9P | lGA | PAn | w82 | OPq | ObS | OSE | DXB | I9I | 1ml | yAd | EhQ | i7k |