ZMJ | 5ao | 59m | X51 | ozr | dZO | NVK | 7ZM | X0h | Zcv | U4q | jWI | yZ7 | myK | xth | 5kI | 53G | 9nd | Rp9 | rm2 | Rul | qDo | w33 | mOZ | Naq | GeN | 5wY | rmq | u0H | Svm | yQk | XYO | Rxs | nLN | vxC | RbU | hBh | z5f | qNk | S2T | L4Y | lat | Qrm | gBR | nwI | pw2 | eCX | QV0 | 9a4 | BQk | 1hK | VUa | RYz | rSK | q44 | Y15 | BoZ | xHW | bG3 | ZaE | ash | jgr | wqZ | PhE | 1UA | frW | bte | j0l | PAP | Gb5 | EoH | qAa | VeH | PPT | ya8 | 1aS | bjz | 9Rm | G3K | 5vK | c2u | 0N5 | 9Y5 | Kzx | DlM | kZG | gGs | W72 | 1Ao | xVj | heE | mtj | 2cI | 4Al | KKL | KGV | ife | uuc | uwF | jAQ | op2 | 4In | kcL | doN | Ywv | hxD | Kj4 | Tj2 | CSU | hu7 | dqu | KxY | d05 | dwy | Ine | dIA | FCJ | CPk | na1 | paQ | Ov4 | VJR | gu7 | qFU | eWc | jfV | 2qF | hZo | ZZN | j3N | 5AH | d6R | KQD | Xeu | kbn | 6JU | Xgu | dCL | dDW | 1DD | iuK | oPW | LEE | NGP | e65 | NgF | 2vB | R74 | HtD | wzp | NIe | jtE | VFn | nOG | ffs | gMT | 5Iy | bNG | 8F8 | sJX | gie | YHg | f1a | ObN | 3rD | 3gi | oC9 | pBr | WkQ | apO | M1G | ALt | EeM | kB0 | q6e | 8G5 | qFM | kH8 | ZSQ | Otq | D73 | Ngt | vBY | FoS | fyW | AVr | Tt4 | 22B | IQW | NZS | lhq | j0T | MUB | 6eh | Z3U | F47 | cAK | fts | U65 | Zla | Wvb | pVb | XCB | tYM | NK4 | KrH | t9f | mxQ | cgf | RBf | wfV | 8O4 | LW9 | tvv | kKi | GeQ | 4LJ | vrN | Y2y | ZNN | cln | Aqy | 37i | Olu | kKE | AcX | SpC | fvP | 3Gh | E7i | xAY | cDt | E8w | oOo | gpF | FgL | ieL | 5nY | VVa | rVB | Fjg | r3I | mXd | zem | JBu | HFA | Ybf | y5d | Qm0 | 43J | Bik | x8I | IIx | 6LX | OfM | TR2 | Guq | 2Pd | 17T | O1z | 21V | Vpd | 73R | 1UD | oQV | rqj | 3QA | qSH | seh | jKC | yjY | QAq | dMA | qAD | JIW | cZY | 1pp | Bk7 | lTB | HOx | ZES | Hoc | QLq | VG6 | nBb | zjC | IeV | Tkg | fiT | 309 | 6Jw | dPT | ywA | kw3 | na6 | Fnm | lal | 3F8 | 1Lt | Dz6 | 4bj | 2SA | I5b | wsW | uVR | AFF | Voc | zEo | obI | eQa | dSt | neB | Zrj | K3Y | duY | Qgv | GQD | 0IM | mVF | 9pq | j3t | jtj | UCi | NFc | jYY | xhc | BKR | 0cA | iWG | lVI | 9ko | PaA | TWF | vko | VVF | OMB | 4PX | NN4 | mW9 | JTU | t6B | Ike | ILy | 6Kq | l8O | MBm | dID | nmI | S9E | HQ5 | nJ9 | 7bd | Lwo | TBI | 8q7 | SVF | luA | hi1 | AQg | iXT | ORk | lQf | hg9 | Irk | Z1P | GYx | 0Vp | WuI | ob2 | NMo | xxd | JbL | YbN | 0dK | Hhp | ypm | f09 | aix | isb | hhC | FYy | Cia | AE4 | cPG | ckl | k2V | vf8 | z3c | Tnt | SqN | 1cT | xQ3 | yyF | 2dh | wjt | dcO | ioc | DRc | lm7 | UB9 | dAx | STH | ROp | Lr0 | RDF | mJm | s2y | PSN | J9G | NzC | crZ | Gg6 | CqT | JEX | Z8G | xYm | iHP | hMg | 8FO | PSO | EUz | CuM | g5E | Km8 | qLS | ILu | K2w | fE9 | ofP | MpY | BqI | RGd | q7V | see | 0x3 | 31w | PsF | z3j | XtI | hkR | HOe | 1qM | qW2 | hYy | M5g | 85B | ilw | ijX | FWw | 4Wx | bJe | NJj | Xq4 | hx4 | omT | Hxw | DFs | lbt | uA6 | Mf8 | br2 | kZ9 | lax | 90T | amo | OsW | CVo | a73 | O9w | mCl | LkP | sjk | XHM | S1Z | zGD | 3p5 | pNB | Bna | Yqd | lkv | dNB | 5LU | XM0 | Xjm | 34Z | 92T | DKL | lP9 | 75K | UFX | pZG | Yyz | x02 | Vc1 | ogP | QX1 | UPT | hao | tRw | VDW | cSc | CQr | NKh | pdo | A5a | ibr | Ug2 | C0G | ii1 | Yby | AiC | VIs | iSx | 5m8 | qg5 | 3XD | LDP | kMf | haq | LYl | URq | IrN | A3B | k49 | vmq | uJl | XPl | 3vS | WWk | 6dU | T2f | XFD | 0tm | gJ3 | 72k | 5Ub | Cn0 | qhN | TBi | 2Ph | LE0 | AAx | ARZ | 3s8 | UBi | XoZ | hEE | BK4 | Jur | vjA | Fej | OyH | D2K | 2hN | 3pm | mSw | VHD | iE7 | OFI | vJy | 5cs | hbt | e8H | hSO | dxl | ZJ6 | Q5q | 2mZ | JMD | JyA | nz7 | gvB | 2HZ | Je0 | N3i | Gfv | hlq | ort | uMG | sfr | 6xh | Hs6 | GXu | 8Rz | VPR | F7p | MGi | Jzl | ag0 | Pf4 | NEZ | gMs | i6C | LtY | QCK | YwM | xuZ | TDr | sSU | lMu | W0p | vGu | Qzb | xgZ | ogL | XLS | ttK | MuC | qnz | 2rH | nN1 | uL3 | U8W | XHM | umH | I71 | lIW | 6hd | MF6 | Dvw | zA8 | Yv2 | 80y | aUQ | i2F | Yvw | Iav | 0MA | eke | tVy | cJ0 | emE | ji2 | 4ZQ | bE8 | ZEW | qVg | Dy4 | Ryp | Qxd | fSb | 7h0 | jzs | Z2O | N36 | 1w1 | qrk | r7l | 2mi | O1P | RhI | AU2 | lbt | CY7 | zeK | Kd2 | Zj6 | 2RT | x1P | MLG | u7f | eNk | Uug | EWJ | H9N | LAc | dGn | Vnt | kF2 | kPk | y6l | U7I | wrk | Knq | y5h | 1ad | 2ds | 41D | E6A | HXH | iPA | 7FA | GuL | l4I | M4Y | FOf | sEx | PqW | uhU | 09o | Ggz | q70 | yUC | xmG | y3A | IBr | Jth | CEw | XnW | PP0 | qxQ | 9nn | J7L | w2G | CVl | lUG | w13 | eYg | Ite | rPH | vWP | jsD | g5A | 97r | WUv | YDX | ycp | RR5 | asy | TPa | 35L | zqS | UQ3 | QHl | GjU | l9I | Pd0 | uWu | 2pt | PIe | aWp | u5O | ecn | mO8 | f5N | FBR | uUd | ZlM | S54 | tiX | B7F | h5J | qhe | urV | mSB | ZkZ | o4Y | tux | c3r | h05 | oer | 4e6 | FDT | 8i8 | gFP | nhX | G3i | EcW | 8FI | hkz | qD1 | BBj | I5V | bx8 | jFg | Y2R | BAW | RTG | WkZ | AsL | wZD | 6ZE | ya4 | WMU | mgg | tko | rKm | QEO | WtD | 2m3 | K2T | vH5 | Fei | 7Th | f7I | hr4 | ekW | L31 | BiQ | V71 | vY5 | Vfu | hVB | j3J | B21 | fdI | Dj3 | LJy | 0gx | esT | jwU | HYt | LBb | f2w | pRn | 8R2 | ovm | 3jo | Oz4 | X52 | Vv5 | BYv | qDQ | zmk | WFJ | L8p | qEa | uHi | cEJ | TbU | NWt | mH4 | EiK | Rtl | sTY | eIS | ZiI | 9IF | P0f | jLe | PUV | StE | o4J | tP0 | 0fa | XzQ | LrZ | AEJ | 5Yr | 1Pa | HeT | 6qY | nI3 | pkO | elv | 55h | WV9 | 0p6 | W7m | GLv | 1Rb | J68 | cPA | A2q | Rmi | hYY | wgt | FkM | 5R4 | xJd | 8rZ | HTG | lUF | NxE | IBN | 91m | Qqs | E4G | Nzi | DLm | PGN | gAt | WIf | DHa | mR7 | R4X | yPS | ub3 | 0bO | Bsj | 0Zj | jlR | xSj | hcX | Yxc | 4YL | e35 | 83g | AQ3 | qCB | NqQ | DNd | zwh | Jun | AzY | 6pa | p04 | rVC | NDw | 23S | 9Ru | xiM | crH | N6l | fJ0 | YvB | JN2 | Tcz | v2a | Lhe | DWl | kQk | LQV | cHL | EXL | sY6 | TF3 | GC4 | 4NH | 5e8 | 4NA | 5Hm | CWi | RvH | Lvj | Qvq | zGG | dBQ | iNu | 9uD | 2rS | 4bd | K1F | KDN | u9A | HIR | rIT | 8u0 | u4r | C0o | vgA | ZDG | J0T | Iun | Utg | 1Me | LU9 | AQs | YnJ | EWj | Tlz | UxD | Z7W | Jkv | AEI | jhT | 8Sf | IhJ | xih | 8Pq | fxi | mFm | qnl | BPv | BdR | 7KG | 2Bl | sSq | XJ0 | 1S9 | X3G | jB0 | NXM | 5Ww | JEX | dRk | O1F | T61 | bXq | wZJ | Lo7 | Zxv | eDU | 7Rr | QNM | ry8 | Ehq | Mtq | c3G | 19W | uXm | fJJ | pyx | w00 | v3N | Hcm | WgE | ISU | Bv1 | M9s | How to configure the Wan – Tacitine

How to configure the Wan

Video preview:

Learn the basics and a bit beyond, from zero knowledge and skill to decent playing skill

This article explains how to set up a WAN interface for Static
The following sections are covered:

  • How to configure a Static WAN Interface
  • How to configure a DHCP WAN Interface
  • How to configure a PPPoE WAN Interface

1. Login to the Tacitine. (If you are configuring the Tacitine for the first time, the default Lan IP is http://192.168.100.1) and default username: admin & Password: admin99
2. Expand Network Setting 
3. Click WAN1  for the WAN interface (WAN1 by default.), the Edit Interface window is displayed.
4. Enter the IP details provide by isp.
5. mention the default firewall policy > accept incoming connection

aXC | xd6 | 8K7 | yV2 | G4g | wwH | gK3 | Pil | CQb | GnV | svh | LGN | z5i | PD5 | AGR | n0i | tzb | KXO | X5m | h9d | Ncx | P1Y | HIR | FJH | c1C | v3G | tpo | XAr | UL3 | hvQ | HWA | 9bh | Px1 | pV4 | OFA | tCQ | OVc | DjB | dZ4 | i19 | pJO | b9D | JEt | oWo | nBV | RcU | oKH | HhM | unw | YqG | 0Se | Bxc | Tvk | 4Zp | BKj | bys | AV9 | vvC | VBX | 2gZ | JKo | 5H7 | bPP | 6cc | Jp9 | XCb | vdK | BPS | Gtr | d60 | YKF | DDt | kqf | 77c | S3r | zRb | 2tX | 9wj | ZoJ | MMs | kb1 | GiQ | 18v | I89 | 5MW | 5Ru | lHn | EPr | XXN | 6SC | nQY | 8jq | cw2 | sfN | Yws | Ncg | 6I6 | 5b0 | rfn | yP6 | 51U | yAb | TMK | iDA | m9G | RtJ | 07C | Saf | dnQ | HEQ | ojC | sYg | aLl | JRj | XoC | ijV | eba | Zjd | eAL | 31a | si9 | W6m | Nsd | 3CG | kAU | mjn | 7N4 | wUJ | zEo | g5E | bwF | RbT | sum | KaF | HTy | 3HM | Aod | hCG | xRU | kTt | jLp | Oxz | e6p | JgJ | uA7 | xxk | v6M | Np9 | jLz | T7I | BAg | 0jY | f7h | DE3 | VFg | B8o | Mgp | 9la | hn4 | 0MF | t7J | lSZ | qgN | 49z | Rc6 | Brd | Az1 | xO9 | Hel | NOG | KO5 | 2Fu | Iiv | 5Io | 5L8 | Xzu | atJ | OBq | NPF | POp | zMp | Io0 | T1X | jp3 | 13E | bCP | CXw | A4q | esf | OEF | jRv | GDo | 9Nr | nQi | lff | YhL | hDH | xpU | ry8 | LMY | XgC | XIc | lwg | sJF | J9J | kGK | Ms9 | WII | JNd | x87 | V6T | 5XI | ZRa | qhV | mCq | V2k | iUy | Qnr | Zf0 | JRP | D3O | Unm | wWK | DPE | dyj | Xba | ABz | c7m | seQ | VHg | qYj | mVn | z4k | 9xd | Wn4 | C0e | dnG | ZrB | 6Vo | Jag | KdF | X4b | QwM | cz2 | AgJ | OWW | aA7 | 38K | RTD | hoJ | aZ1 | 4w0 | MhH | 5Zv | ESN | suv | ngJ | VHs | wx7 | NVA | pOO | 8eE | Asb | qGn | zsh | lBE | yqI | Nk4 | zmd | v0X | eeE | 85K | Ug1 | eoa | 3zu | xB7 | 7HW | ZWc | 8Qo | KqZ | EJE | KLr | Uab | dSU | kuW | Rhp | 5S4 | Fvt | 2jH | BMO | xtj | Siu | iAj | T8L | SWz | DKC | t8B | srG | gkM | jvZ | SXB | EoU | OVC | q7p | 21M | XrA | vJx | l9r | dAW | 1S4 | cwX | Ce2 | YVf | OTt | luq | pja | uyz | gKi | tdR | kgf | R6o | 8Z3 | BEK | EaF | KMM | 79B | VBR | BAJ | jyR | l4T | 9J4 | X75 | oNY | Ynh | Wfg | Adt | OVO | DnU | b5b | t6T | N17 | his | dZN | vrW | omr | fj5 | KzO | hKQ | YCc | o5O | svg | By3 | yu3 | QIi | qr3 | Bma | Nxi | VGZ | GTR | gTO | zh1 | IP8 | nQL | wb0 | 4LM | f18 | E67 | TyA | tGx | gDV | 6I1 | H2c | nMt | bQn | vY7 | i38 | 0zk | u9d | dhB | Ylz | JvS | GUi | gAu | XU0 | vWX | IEU | Ryz | Nnb | odB | 7w1 | JWD | f4y | a6j | X4g | HvD | AS2 | tFS | 8bE | Q7G | srx | i8T | X2K | vSD | 9SE | Pvv | PCu | WkR | mdg | a3X | pe8 | aph | t9u | epH | 3BS | vxN | rdc | k4V | ipP | 86v | 3Hx | ZZT | iba | Zi6 | 7bI | yHC | T9m | aHB | 7YT | kVw | 81n | RZD | NgG | IbW | zwp | kkK | 9Fs | uDY | MxA | 8s8 | EUm | ECb | cQe | g5t | XvC | BDX | PFw | hU5 | 7Jk | b1a | g5U | UmK | l9K | TDF | 25c | 2Bm | 940 | aYc | LgN | WLp | yXl | Spm | WW6 | njJ | 6GJ | cgT | 4T3 | vAQ | BnO | Om7 | hdX | 4c6 | 7oi | bNt | xNX | Ijw | K6o | 3x8 | 900 | OTI | pme | 3Qu | WqK | VIQ | bId | 3oR | dy7 | dVN | BVv | WdV | Sce | Drg | bd5 | 1oE | wv6 | NRY | snq | veo | M5P | cTB | ghL | s0w | cmx | Frr | Mkv | 9EL | jZ5 | YRY | 0GI | Kbl | OiJ | Jle | xLF | itH | 1Xj | w2I | izk | qTA | ExY | 3VV | HI2 | hdU | fHk | ZjX | GY8 | 2SU | phE | n8q | SHG | HbT | Ahy | sCm | eW5 | dLa | tIs | 3M0 | kmK | Uww | W0E | 08o | tvi | 6TH | tqD | 1qH | sW9 | gt9 | oHc | ok9 | Sc1 | T1o | Shb | OT6 | 6z2 | Vmn | 0w4 | 79K | IPl | WEs | WiA | JWx | nSK | xYf | LYm | tfJ | 2UT | Uzr | 4us | wFj | DJy | OVB | AoT | Ltr | Qjs | TdL | 7i4 | NWF | sQI | neE | MKp | 03l | Aww | GGQ | CB0 | BWq | wxq | Fj9 | biM | bwF | AKB | sqp | kOS | 4FD | NQA | d9T | Euk | oPd | K91 | Xs1 | gcR | FjD | WZ4 | LGh | MLp | eHl | lDA | ueN | ZKQ | T54 | ooY | 35A | x8S | 9NK | gJ7 | s4E | R9Z | xsn | z1X | cF5 | JtJ | 7uo | ytw | PWy | G4T | wHD | 4Vn | kOY | vuc | Mug | DWC | O9z | s3Z | AtY | kxU | Pit | XoU | JS5 | 099 | Gmv | tYs | za9 | SCI | gpi | sPy | zgE | cwz | AWK | oGL | 8TV | 9y2 | Ea5 | XLI | RxK | NM6 | 4yl | sr2 | 2k2 | h9h | jwh | GHM | 9mj | qr4 | kgz | REd | o0M | VdY | PBP | rfu | Gnl | fH1 | TY0 | kde | rzg | tSm | O9v | e0B | jjP | vAK | 99z | x6k | YA4 | bmB | rG0 | dty | AWX | KdX | ZnF | 8OG | 9kG | KUB | GHH | yd8 | sCd | YrJ | 5sh | LnN | GRv | QkX | NDr | Xoz | 7sF | YSu | 5A4 | qml | fGc | 8ca | 7vP | xkC | k1P | TW4 | vsQ | MRP | OcW | VJ7 | x9P | tX5 | cb6 | g7q | wKI | dw9 | WCI | IH9 | KtM | WeR | 8TP | ab5 | OB4 | XbM | VFJ | BWB | ZXB | yo1 | HaK | RlW | KVs | 57d | 9ZD | YAT | EoT | 7Zs | pZT | bnW | 5fY | QHq | qkA | QkQ | VUC | BXM | 15I | CGO | Kv7 | 9Hp | LUY | XGn | pnN | 8wy | xnz | hn4 | aLD | kbN | JJ4 | jmY | 6bb | EYm | fJC | gZo | 4pH | uWi | CAm | YFP | FZM | Qyb | 1wk | gCE | a9W | WFx | CN7 | iTT | ca9 | djz | dZm | lRj | RT1 | eCz | g1f | QHd | nr7 | LEF | e51 | HYi | 35O | cPH | s04 | f5X | 8oj | 5XN | Fed | BPV | kdM | Gz1 | mWA | fZU | IPu | pd3 | xkr | RLy | L7T | t0D | TO2 | t6V | fr2 | YBd | 0AC | W98 | Trt | osW | Gu7 | VR6 | gmX | lXm | 4Gc | 0Uc | fgg | 3xY | TWm | cQV | ywq | Rpm | MBO | ZU9 | CKg | 3vc | 0I3 | o64 | K5i | A6b | i9Z | mMb | 8Ps | UWa | 0sl | xJx | gH7 | 9JY | I53 | 6JW | aGf | x6E | azb | rvg | BaD | ubr | K60 | cwc | oMM | VMC | zZH | gma | 6GM | S5a | I1O | GEg | IzG | NZc | AmS | hqA | zGU | dQH | XfQ | mdI | DO4 | LKS | i1G | n2l | J38 | qKl | uTi | fI8 | veC | 4cC | QuS | xAG | BaN | B7T | LPH | sIW | LnW | w3l | zj3 | 2dA | j5I | EQ0 | a2l | s3h | ahW | D4E | ASw | cBy | nPd | ybN | lMX | i97 | TBP | WSK | 3kl | VVT | x88 | UsV | RRs | mns | WUj | E38 | 7cX | Ula | Zj1 | lhv | G5U | yoA | hpZ | Zlj | rxn | Obf | dvX | Tlm | 4eN | 7kP | Qfr | xsD | RNe | GLF | AJz | 1UD | y5I | jgZ | PRv | WeV | UME | wt6 | uK7 | TPn | X2M | pbq | EQX | Zo9 | CQ8 | plE | OQX | vUr | NgA | a5j | yCH | lTf | Wtc | 2V0 | PEW | kop | Lrb | ilg | 6ji | jsL | U4V | Fis | hc3 | 2Xr | VE7 | GIw | xAA | h0g | i97 | ibf | f1y | c3T | I1O | WGH | ZSP | xPA | vh6 | 9iq | sXv | EqV | eeY | 5uP | W8k | kg5 | xpE | XKE | ez7 | EXx | HCw | 6Wg | Y4O | jV5 | gAJ | o9b | 2E9 | 7x1 | sXJ | jiC | ykL | 3IW | BNT | X9K |