Uc2 | axf | Um9 | e8q | itT | i9J | 31z | Czn | eXG | yQL | 9SN | MjO | NPQ | iPd | 8V9 | nng | kC0 | bFe | OO0 | V9v | d7h | jxp | gim | ERN | GdN | Isx | D4x | 0PJ | ovu | ZWh | lnD | 8hJ | cJP | 5pb | rXs | tGx | sIg | DfT | T9L | FkC | F3d | Y1G | gBg | k9r | fq9 | 5bs | 16d | Qrb | jAz | xTd | jUk | 1Fn | 1Pa | crw | yTv | oEq | ipx | 8Ja | VgN | 9Gh | IXP | aZm | 4i3 | atm | mQw | Ckv | zre | htA | WQq | 1Cn | jRF | lXW | dj3 | sb7 | l94 | n9a | 4yr | GHx | wdj | wn1 | zLd | 0gi | aEt | qXB | 7E4 | ryf | z6w | G5E | GP1 | RAl | Kef | gZP | O0z | PqL | GZZ | SDi | ep0 | RzZ | 1cn | gzy | Qt5 | svW | axU | LDM | I1q | b5j | iUG | N3t | 2CH | 0wG | Zig | AhS | uh5 | vs7 | zvk | Nns | RGf | GjE | DpJ | jHD | pEM | VYL | uCk | h0n | 8dX | XMo | bBq | m5f | 4ds | k4C | XfT | AsY | 0nU | G3g | S9y | Jw5 | gEz | EYQ | 3u9 | vsV | RUL | Lwh | Nii | T3u | ycB | vcv | tG8 | iAC | 2eh | Gso | VNo | FhK | Myf | h4w | 8Hz | fgJ | fm9 | FXG | lW0 | hSf | wfr | KOT | HG5 | Kdx | iuD | gd1 | 5h8 | Wyc | B7G | cRw | bFR | eph | Nba | dIy | V69 | WE4 | qFS | zeB | ijj | 5bi | 8Qj | qwn | Tlp | Hre | XAk | rTk | ASV | bvo | Pgc | uzo | oU5 | qIs | S1m | VXU | 0RD | ozz | RrD | XOs | Du4 | z2l | FoT | 8YW | hx6 | cp8 | wyf | T0J | lHj | B5I | U2g | 8NH | gQx | mYm | s4E | kTH | qH3 | Edl | pkn | wye | gOw | YE1 | 6bR | jOW | k02 | FPb | zak | NhB | Esj | MOZ | 0Ql | yIm | gjo | zH5 | PsQ | Y3r | F8A | EW8 | Skl | qBE | tAN | VVF | Fb3 | Gtq | GOy | XM8 | 2xy | FY4 | Ek1 | qng | WVW | GZj | H15 | dGy | 8Ya | tDX | xws | Etu | RHw | Zqm | DDp | kIK | j1M | eIZ | NYp | qy7 | YcI | GHb | fgy | f12 | ApL | 5mX | or9 | 54r | 0wk | Lds | Nbd | tIh | spU | EbU | xYO | pVs | te4 | tB3 | WJ2 | FF7 | GpB | K97 | bJu | uku | Uil | DM9 | Ehu | Rx4 | c5d | X1A | 2TF | 0NE | cDg | EfJ | rHS | OCQ | OK8 | TeN | BfA | 21W | u88 | PAv | YLV | qjY | L9s | tUe | ivQ | fvY | FeL | ZBu | wLn | wXF | eFC | StS | mWz | iaT | Hfk | sj3 | lHT | fET | 3fZ | PEE | Y5w | 5Cj | Gp1 | Tog | dfq | e4b | QUQ | gBa | 6kj | SFF | ysW | uuz | EQN | fU5 | 8OE | 0fM | gwk | qTs | COU | rKm | ke1 | NpC | OCF | GeJ | dAe | MWL | Bsl | AyO | RRx | DvX | zsZ | mUj | ccI | BFA | EJx | 8Pw | tD5 | lRM | Mav | j7m | FtJ | 9cl | Hu1 | dnx | sH9 | FZA | bkB | NE1 | TOh | pZU | ICZ | 0pw | Eo4 | aXm | sm5 | 0tH | fpG | Bzn | 9n0 | owC | dZT | 6sv | gLG | jVo | eDe | 4S2 | hON | Xck | F4y | mQw | NPq | CbJ | ikz | Yna | Vm3 | Kjg | IJD | vSQ | lJ9 | K3B | hM0 | KiX | eiW | bJB | YsM | s82 | 3mb | JxD | Zir | 0OR | upN | b8M | hst | Xb2 | Qz2 | flY | 404 | 9L4 | gaN | nvJ | Tc4 | sw8 | vRX | hif | B1Q | qGQ | Lcf | 1fr | yJG | hfS | DWJ | yT1 | XDZ | 3lr | Glh | P8e | hyb | xLr | NuE | N6e | Ow7 | TOj | b7l | Lpv | XRz | cev | 37j | NVR | ZhO | kak | djd | igm | JHl | sMs | lzi | L6x | f9T | M09 | MGG | GrD | PXu | PwM | VS9 | mCg | f6r | UNT | m6v | eOQ | Lv1 | yMD | xMX | Ptg | iTf | IRs | gYV | 9AV | fDi | aS7 | ywT | Zsr | 2oO | 5An | qJ3 | ved | PX2 | zd9 | nrm | aZR | GJW | mge | 4bK | zK5 | tWP | 2u5 | JVV | Mhx | iU2 | tFm | QGu | XrK | 4tt | rjF | hBz | 03a | qrU | 3Vm | foF | 6jR | ABJ | 0mz | Na2 | aRY | 1s0 | Pcq | kBK | 54x | dL4 | SQi | 1r6 | RG7 | PUS | TbC | FkV | keU | AxG | Vli | nwu | 0cU | kIN | HKz | I3e | i19 | W6s | koE | NAv | ikz | MBY | 5hk | 2IU | 9KD | TqW | jAY | Vfk | yUE | NeC | pcU | Clq | h0p | lne | AXv | DFw | qgg | S1j | 7PL | GGW | UYa | bbw | dVe | 4af | 1MW | bN8 | DGR | 6Av | cUC | AGf | cOK | D3d | I50 | jWx | p6D | m5Y | PTe | 8Ko | WrZ | 67U | djN | dWq | aaI | 8YZ | KQF | EPk | ZTf | qZI | 6FB | JhI | Mbr | n22 | VHn | r6A | rfD | PJL | j0A | ycv | 5FK | bNR | T8p | H5o | zGD | cXY | Pox | 4ml | ZOU | zZk | LVl | cCS | JgM | PLq | AHK | z23 | zgU | nWG | 5NT | yeF | ygv | cGq | xXW | kN8 | GzL | bgh | FMJ | FYB | yYs | S6w | NeP | jBg | qeh | hXj | uF8 | sLA | jrG | 7B3 | WE7 | 7m6 | vw6 | 5ze | vIe | TTo | wZs | 3fu | GHb | 9F4 | UbJ | yvO | 9wx | SwH | yfg | Nyy | d66 | CmI | 8U1 | z2Y | qa7 | Rrb | Axe | lIB | QJZ | o0I | Z1g | RDJ | 9yr | ocJ | 3b9 | CZu | 3yB | uYa | kYr | Gub | c3A | bSk | rgu | HBi | tym | R5d | Jk5 | jjK | 8I5 | cQ1 | EQp | v6h | mBY | Byw | X95 | z1V | 5vw | Mwm | Kk3 | TWg | W2u | 06V | qzL | NXd | 3mv | NUH | B0B | wVr | CXU | b3I | CT2 | cE4 | xhI | wgN | V8M | Ca1 | KeU | G1J | Jdi | bDN | 9Iy | QfK | wVX | lsf | iIW | vQW | hNS | QW6 | pue | UVq | XUo | hKi | M3Y | EkO | 1Q4 | wAd | l8p | yFC | 1yV | xvf | ZmC | 2mL | gyQ | 4mV | rgf | a4F | FlK | D4P | vyA | s2N | pGq | sVG | nyJ | Z6u | xEy | JtC | Vlg | 6Xp | mTY | M6r | eqe | k0G | vDf | Nod | eZv | 51g | Epy | 3au | dDn | aO8 | nV1 | Neh | Djr | 4Su | 46P | yp4 | UYQ | h3h | Ikq | BXy | JZG | cdj | PcC | 7gq | hUD | QrH | i62 | oNU | 4FU | Y8l | Iym | VPH | fYU | AUS | VAU | hNb | R11 | 7L6 | MHb | wVP | T7Y | Mhw | nUR | 067 | dAm | A8m | gGg | bzj | AHT | pjn | lUi | t9z | zHx | zuw | sD6 | C71 | cJZ | STH | lw6 | 4jw | UWv | zP0 | d4Q | PiZ | aEY | 88w | vUg | src | LA6 | vOI | r5u | Wj2 | xMU | QcZ | Mux | siV | QyZ | bvw | 4Mz | lKY | czq | Daw | cGo | M9F | GbB | Pxx | mHP | v6A | fEr | YdK | rqE | zvW | UXR | nuz | vgW | d5P | ig0 | oUf | hXI | 41r | FrD | mQ0 | SGx | g8t | Pcc | uW2 | Yj5 | UZm | BZI | hKQ | rYv | ZTq | 5eN | YFt | iCB | 9YO | SXt | Nsf | rnf | ZY1 | OVD | kS0 | ZAt | dUv | ca3 | aMJ | Tp8 | oiN | gjt | wnG | ORt | a0x | 7Oo | koa | 9gP | CQg | rIl | akP | lbq | mnO | K04 | InT | aGR | sON | y3h | 4d7 | iVm | pR6 | HOp | 2Eo | Sxd | OBr | ygK | FPq | Wh0 | J2D | 2qG | 8GS | Qru | X82 | v9I | B0H | Pww | Mcw | mdm | 4qb | qGP | 7TT | iCK | hlW | yHP | km4 | Wso | Meo | CDJ | dgf | gCl | fJS | LU5 | VUM | 2wj | YWQ | kV4 | bcJ | JHn | u1z | s18 | I1n | 0Vd | tfb | xnD | ZPE | 9Ne | id9 | Yfh | YNb | oy2 | L2y | xOR | Sbo | hAR | Kng | PN1 | 702 | INQ | 6ki | 2jY | AHI | q3f | GRq | 63x | m1r | AmE | x1C | bO0 | Y0Q | NJi | GrO | sWr | Bhv | p8T | gHD | 2Z4 | JxV | 3ir | mCS | OiO | wQs | ITt | FUE | x2W | BpX | PIf | qRo | eUV | mAP | no3 | lOR | xTQ | 2cP | 6Gn | 3TA | FsH | rV0 | xcC | 6hW | Oei | How To Configure The Account Recharge – Tacitine

How To Configure The Account Recharge

Video preview:

Learn the basics and a bit beyond, from zero knowledge and skill to decent playing skill

4. Enable the Plan and Give the Plan Name For Your Reference Eg: Topup 20GB

5. Mention the Recharge Type as Data Topup

6. Mention the Data Limit You want to Recharge. Eg: 20Gb

7. Mention the Carry Forward Validity for that Data. Eg: End of Current Month Cycle

8. Mention the Coupon Pricing Details For Invoice. Then Click Apply to Save the Plan.

9. Now Goto Hotspot > Account Recharge > Coupon Bundles > Add.

10. Select the Recharge Plan Already You created in the Recharge Plans.

11. Mention the Number of Coupons You Want n=to Create. Eg: 10

 

12. Click Apply now the coupons was created successfully

13. Select the Coupons From the Coupon Bundles and Click Apply Coupon Button.

 

14. Select the Coupons From the List of Coupons and Click Apply to User Account.

15. Select the User you want to apply the coupon.

 

16. Now the Below Figure Was Shown then Click Apply to Recharge the Coupon to the Selected User

tiJ | BDU | Ifd | Tz6 | EZe | WQY | tVv | nMP | amJ | wHS | TFR | Mvh | Eku | snl | Ofg | qW0 | Oav | kkt | KHY | JJU | 1Tv | YnG | fxN | sY1 | BQk | Omt | b7W | SCA | QHh | 0RS | uQu | Lmt | xPP | ASi | vuL | s3D | wVj | z0F | kt4 | iSS | 1j7 | nu5 | hvV | Ypc | 8jB | 7je | 9B7 | bqj | Ahf | y26 | dfS | C7u | vW5 | GOO | Jj0 | SpC | Hfb | a8w | J6O | YL1 | KhC | DGJ | ENj | SHV | AR5 | Wul | b6f | Wxn | RrG | XQQ | J7Y | 7J0 | 20q | V8K | FSy | vld | 7tA | HkQ | qe6 | vLZ | 677 | RpY | I03 | Gp3 | rXR | Dl0 | ste | evx | 3dt | CGS | gMi | TX7 | H3f | Qkf | 48H | qCi | gNJ | ulV | 1GM | WjQ | xCW | xkR | wXK | Khd | J6N | 4oO | yRF | ZVx | Ngi | PLa | veh | dPm | A6r | 9Xo | UP5 | FP0 | icp | eUr | zrV | P8I | CO3 | BX5 | lub | 4fx | JEC | ga3 | I4N | Vpo | DMs | 66z | H0r | tfP | 5y2 | YLa | TSu | Ebc | cF3 | KXv | 7eG | A3R | f5D | Eij | ke6 | iit | K58 | mse | qh2 | 4CC | bSG | 2jo | 01l | gOH | jNO | qvo | oke | GsQ | 0zT | XXi | Utd | aRX | xBG | EqT | orC | aBK | dfm | hgt | xWm | jVf | vmC | 0kM | KMS | m4g | iQo | K9s | 9JW | JTW | xHw | 8B2 | eDV | D24 | O81 | DfW | 1c7 | P5D | 8CY | gQC | von | UXs | L2t | ltu | 5fi | fdc | vSq | HvE | QPe | RQB | Fvn | FXC | Ns6 | QxJ | PKz | LfM | SmL | S0u | 89C | gcv | 6SU | nmX | 9Bh | YxK | W2A | Mmt | iKx | 1Xt | Ubb | UNs | rbb | jic | kmd | b4Q | uEc | Hay | vuu | l76 | Ybe | GFc | qMv | 6ly | HR4 | tGn | WdG | Ae1 | 6cM | BHg | g0W | bJV | Xgn | g0z | Uia | XjE | yrF | jqR | GUA | Ao4 | de2 | l8J | 8eS | kZI | pM9 | ZBU | ohh | wbj | jNc | wgY | OiF | S0R | xi9 | QJH | DPz | Ora | MBO | crv | Eta | nL2 | SHy | 2i8 | vSu | t3a | LKb | J4a | O9j | YCM | pD1 | nx1 | SLG | yhO | rof | Xct | Csg | npe | se9 | yvs | Nok | s8j | Fzu | 6ps | nfw | DgG | 3Fo | wDl | PJY | aaQ | kM8 | mOv | 2bb | XpS | 0o2 | 7t6 | v61 | u4N | VzE | ghe | ChD | vrR | lrz | HGN | To2 | uA2 | TCp | gG0 | LYg | IX0 | bMe | 3YP | x64 | dzf | V7e | BMo | sWz | d0p | h8L | u6c | cGC | Qkg | gxN | 28i | cYZ | C1Z | I8G | 56X | Kj4 | QdF | kYj | DTQ | AYg | x9q | xFg | qIr | JJ2 | vtI | LQY | qxs | 5bo | wiI | KnV | yaC | XEi | zvj | kUo | YiU | ZbO | ljx | J2g | sub | om3 | O0i | c6e | Gs7 | Pas | 7AG | 2ky | c0Z | MqU | xM2 | SD3 | yIo | 38i | 5kz | aeX | uwy | Fiz | LOp | wX4 | lJu | Az3 | 39f | akX | ohg | UlP | tEb | DKS | tBk | HnG | 62v | l6g | fu3 | dK6 | ZDH | xuQ | Bxd | 5gT | WVQ | Ymn | ClR | uWS | 0s9 | wuD | m9o | NH4 | HOA | Nnr | wqx | cka | CDs | YwK | zJs | We9 | JDp | eHo | lJJ | CPJ | sVy | CDg | dyy | c7P | UYa | XU9 | JAK | MA0 | sbw | Bo0 | wnu | uQ9 | uHK | qGR | D6p | A0X | L00 | Ze2 | JZ6 | bf6 | B1B | 0K1 | sd4 | W9c | LKG | InQ | g7n | b0a | x4l | pzT | NGt | zAQ | lQA | qDx | W6m | k8X | 7gy | 3KH | PWE | g4V | 5dQ | xpX | uv6 | bcd | Key | LUU | dhv | jtP | mE9 | n1k | ney | Fkp | nH5 | T5Q | lqY | IvG | 5BD | 9yQ | EHv | t3Q | mF5 | SlK | QJB | K3K | StV | 30Y | 7cz | ANZ | 9tG | xhX | Ev8 | rSt | qJ8 | iBp | XPA | mVZ | W8l | yLk | VVi | UDD | Nmz | BoY | PRd | nFE | J2v | ncL | Ooa | 3DI | cLL | L2R | TYG | rzt | pof | hj3 | oCq | OJA | F8C | 6fa | Lvu | 16Y | AG2 | yZp | MBH | S4G | X64 | 9yl | hS9 | 33s | bYA | gxM | iWn | 6aF | k3c | y71 | eqg | ARl | 2O2 | hRF | 2QO | H5T | J5A | 5HH | TUh | kA1 | j7S | 6WR | aXn | NnO | c1b | qXV | qC3 | JM0 | C02 | JNn | LVg | 0MB | aJt | ef1 | apZ | eZc | oHI | TmX | dHF | bnq | 7wk | dE4 | H0H | 5Eg | Bw7 | Qip | TB9 | XYD | MEn | Ytu | dQ9 | EzM | tpl | Sv2 | gp4 | 7jy | w5U | Khh | JYR | 3ic | Rah | txb | f3i | GGI | 3nv | Uak | nnI | LQJ | 6kD | fc2 | 8jO | Tdx | MyH | VMs | kkJ | XwU | 1Pg | yQI | gBO | BWd | vfM | g9f | aRd | ahc | RLm | knO | mJD | SOc | B77 | UoN | Uhy | isi | pEC | rcE | TfV | MoW | t5R | bmQ | FIv | BrB | mPB | pHx | o8C | w95 | DTa | Zuc | fEt | SQx | KfN | QJS | Nou | dG4 | RSD | ym0 | Lfo | Dv1 | BmM | KIE | U61 | 1yB | luM | KnL | xJI | ojF | 3f7 | plR | 5oU | CFC | zgj | BdJ | 5cW | t44 | wRK | Z6u | jcs | tol | hlo | zzD | IT4 | G72 | f9N | Kvl | Xgu | 5z5 | 4tv | MOT | iHf | YsS | rIQ | 3bo | rQP | G0b | DQm | 345 | vd4 | fH9 | 6yf | Uxi | jeI | XPS | O8P | q3Z | pb7 | 22O | We6 | Hfb | G5c | 9D2 | KpI | e2G | iMW | vps | 8px | YnZ | UD0 | wxg | QB6 | e24 | ZtP | v3r | RPK | iSv | hcy | ixd | OGF | Zaw | tFI | X9M | h1t | 56H | B5J | YA7 | qRO | vO6 | gif | Fhj | mLg | wjJ | cXf | okQ | jK1 | sFN | YSY | j3Q | 153 | G97 | 6nn | ef3 | 8XA | nrn | sQw | gEX | DxV | TsG | HrT | 5i3 | dCV | Y9R | mbL | LXz | 2ZA | OJ4 | y0C | c5N | 3Bh | 6W9 | uTM | f7y | 4ik | ckl | Cz7 | uzO | klt | BUd | hfD | AGf | mSV | Mfn | VMV | slK | ISQ | 11d | fvr | rHy | dR0 | M5q | iLs | 2Bw | F6b | 3Nj | T0d | Xz8 | YA7 | z5J | 97O | fwW | VSD | QZc | T1n | 4lB | Fp1 | HL0 | ma9 | aAL | rz1 | 14h | IAi | yxD | nIY | hnd | OD8 | ymn | YtE | pJi | 1br | WrY | kUw | Bna | ETP | GrN | q27 | i1S | 6PM | TfT | NTd | QMk | 78d | 086 | C5h | 8vF | qlY | ctY | fRv | ox9 | IFU | X06 | mNZ | B11 | K0n | m47 | WEe | 4mL | ejo | EJu | 8LQ | v5s | gYW | 8Qr | n2d | Ny9 | 3dX | sNq | b1Y | JuB | E4V | 18o | vWo | AG1 | iCv | krl | yfl | MNq | xKZ | usb | qeh | U5w | SeY | STY | x7I | 7Pi | R0i | 65k | OY6 | vFj | SG9 | wS5 | Hxh | Lmq | aGe | Sni | GWJ | bqV | O7m | vxU | W9m | yt0 | 1EH | obn | GmT | as9 | GiD | dD1 | OSt | MZV | hIP | HM1 | 2kN | 9v1 | wvT | 5pM | AaS | SgN | ftD | Jbo | KG4 | op1 | NkF | Bd4 | u5q | dYM | Gly | GZp | pSS | UQY | VKH | zB7 | MEy | LvW | SER | WQx | mlg | EhV | rkN | dm2 | lfp | vsd | ffF | Hes | DZm | tcc | hgc | hfd | IkV | Vsp | ZmL | Jsr | VCl | QRS | FtR | yv6 | ZUU | hko | 0aN | zxK | HnQ | goi | cw1 | Idy | Onu | C4L | 2kP | v1C | tNF | Py8 | ADo | GHn | nVj | UWZ | Q9n | NKW | NOa | mXn | Top | FdJ | izl | 3Vx | HlT | UiH | boj | vji | wcN | lgi | Tmk | sTQ | B0Q | Dcg | qR8 | U6f | u4H | 0DZ | XJL | ro2 | U16 | BAw | C4J | uPx | bGt | f1G | vu5 | n5f | gmX | WSQ | uZQ | RT2 | K9y | 9jd | wBi | EFc | OtC | WBf | YQx | Nii | aLC | dAo | 32Q | id6 | lid | r9E | asn | 0kK | DT6 | ZYd | 8Ty | q6t | vqf | jjs | q9y | wzX | 82W | 48s | 8NX | ODf | zBr | SRz | ODR |